Sa suncem do uspjeha

Članci Hitovi: 321

U protekle je dvije godine solarno gospodarstvo na globalnoj razini predstavilo golem izazov. Paralelno s razvitkom te gospodarske grane, znatno raste pritisak konkurencije: diljem svijeta niču tržišni takmaci s inovativnim idejama, a potraga za novim tržištima i prikladnim marketinškim strategijama za tvrtke koje posluju u domeni solarnog gospodarstva dolazi u prvi plan.

Po snazi solarnoga gospodarstva sve se više ističe Njemačka, zahvaljujući svojoj dosljednoj industrijskoj politici, poduprtoj velikim kapacitetom inovacija. Industrija fotonaponske prerade solarne energije još 2009. godine doživljava radikalne i trajne promjene: brza izgradnja kapaciteta diljem svijeta, zatim nagli propast tržišta u Španjolskoj, doslovce su preko noći izazvali višak na strani ponude te - kao posljedicu - radikalan pad cijena. Međutim, i dalje je domaća i inozemna potražnja mogla u perspektivi ublažiti takav učinak, unatoč dodatno nastalim zaprekama koje je sa sobom donijela svjetska ekonomska kriza. Zajedno s padom cijena nafte, kriza je neočekivano pogodila i solarnu termiku. U Njemačkoj se sada intenzivno pokušava ovladati kontinuiranim zastarijevanjem konvencionalnih sustava grijanja, problemima u sanaciji kotlovnica, te nametnuti solarne sustave grijanja kao novi standard.

I dalje trend rasta

Njemačka danas posjeduje instalirani kapacitet od oko 8 500 MW, a prognoze predviđaju porast kapaciteta na oko 50 GW, što će pokrivati deset posto potražnje za električnom energijom - i to do 2020. godine. Istovremeno i dalje opadaju troškovi proizvodnje. Prema kalkulacijama i očekivanjima Saveznog udruženja za solarno gospodarstvo (BSW-Solar), električna energija proizvedena fotonaponskim sustavom već 2013. godine će za krajnjeg potrošača postići cijenu jednaku cijeni konvencionalne električne energije. Umjesto da potrošači ovise o stalnom rastu troškova električne energije koji nameće velika opskrba poduzeća, preko solarnih sustava kućevlasnici mogu postati neovisni potrošači. Dugoročno gledano, dobro je i za okoliš i za budžet potrošača, a isto tako vodi do stvaranja profi ta u vlastitoj zemlji.

Sunčanija kombinacija

Vrlo uskoro će solarna energija posjedovati značajni i konkurentni udio na energetskom tržištu čitave Europe. Ako se održe dosadašnji uvjeti, fotonaponski proizvedena energija će do 2020. godine zadovoljavati između četiri i šest posto potrebe za električnom energijom toga područja, tako da će u većem dijelu energetskog tržišta Europske unije biti konkurentna ostalim energetskim izvorima i neće biti potrebe za vanjskim donacijama ili subvencijama. Godine 2020. bi fotonaponski proizvedena energija mogla pokrivati preko deset posto sveukupne ponude i potražnje unutar Europske unije. U dijelovima južne Europe, pretvorba solarne energije već je danas na pragu tržišne konkurentnosti.

Izvor: Kigen.hr
Ispis