Ventilacijski uređaji s rekuperacijom topline ili jednostavno otvaranje prozora?

Najčešće alternative ventilacijskom sistemu s rekuperacijom topline jesu:

a) otvaranje prozora,

b) jednostavni ventilacijski uređaji i odvodni poklopci.

Ovi argumenti su jednoznačni: ne treba se odreći kontrolirane ventilacije. Rekuperacija topline optimalni ventilacijski sistem čini troškovno povoljnim i neškodljivim za okoliš.

ZA

PROTIV

a)

Otvaranje prozora ili krovnog otvora

- nije potrebna investicija

- ventilacija je nekontrolirano predugačka ili prekratka,

- skupo grijani zrak neiskorišten struji prema van,

- promjena zraka nije potpuna i ne provodi se u svim prostorijama zgrade,

- nine moguće pravo upravljanje prema potrebi,

- vanjski zrak nefiltriran dospijeva u zgradu,

- prodire okolna buka, posebice u gradovima,

- ovisno o atmosferskim prilikama ovaj tip ventilacije katkad može biti posve nemoguć (vjetar, kiša, snijeg),

- zimi ulazi jako hladan zrak i brzo dovodi do termičke neugode,

- alergičari su izloženi peludi,

- propuh može biti uzrokom zdravstvenih tegoba kod osjetljivih ljudi.

b) Jednostavni ventilacijski uređaji i odvodni poklopci

- ventilacija se može odvijati kontrolirano u potrebnom intenzitetu i u svim prostorijama,

- po potrebi je moguće upravljanje,

- ulazni se zrak može filtrirati,

- dana je zaštita od okolne buke,

- alergeni se mogu zadržavati odgovarajućim filtriranjem.

- hladan zrak struji u zgradu i mora se zagrijavati uz veliki trošak,

- energija grijanja neiskorištena se gubi preko izlaznog zraka,

- investicija u kupnju i ugradnju ventilacijskog uređaja ili lokalnog ventilacijskog uređaja ne može se amortizirati jer nema faktora štednje.

c) Kontrolirana ventilacija s rekuperacijom topline

- ventilacija se može odvijati kontrolirano u potrebnom intenzitetu i u svim prostorijama

- po potrebi je moguće upravljanje,

- vanjski se zrak može filtrirati,

- dana je zaštita od okolne buke,

- alergeni se mogu zadržavati odgovarajućim filtriranjem,

- topli izlazni zrak s neiskorištenom toplinom (kuhinja, kupaonica) prethodno zagrijava ulazni zrak; grijanjem se treba dovesti samo 1/3 topline,

- prirodni izvori ostaju sačuvani, postiže se aktivna zaštita okoliša,

- u restoranima se zahvaljujući ugodnoj klimi povećava broj posjeta, a time i promet,

- u vrtićima i školama osjetno se ograničava širenje zaraznih bolesti,

- u tvornicama se osigurava izvrsna radna klima i reducira broj oboljenja,

- investicija se amortizira uštedom energije,

- u određenim okolnostima može se koristiti državnim poticajem za niskoenergetske kuće.

- predujam za investiciju u kupnju i ugradnju ventilacijskog uređaja s rekuperacijom topline.

Na primjeru jedne obiteljske kuće kontrolirana ventilacija s rekuperacijom topline postaje najjasnija. Ne bi želio svoj dom urediti tako da je što komforniji i da što više koristi zdravlju? A ako se taj komfor čak u jednom trenutku sam od sebe isplati? Koji se drugi luksuz već amortizira - i koja je cijena zdravlja?

U kućanstvu se stvara puno topline koja je potrebna samo kratkoročno (kuhanje, kupanje, pranje rublja), ali se mora proizvesti uz visoki utrošak energije. Veliki dio te topline pritom se i neiskorišten gubi. Tijekom hladnih godišnjih doba za grijanje kuće mogu se uvijek iznova koristiti najmanje dvije trećine "otpadne topline" zahvaljujući rekuperaciji topline. Time se štede troškovi grijanja i štiti okoliš.

Slične, ekonomski još i veće prednosti od kontrolirane ventilacije s rekuperacijom topline uživaju ugostiteljski objekti. U njima nastaje mnogo neiskorištene topline. Uđete li u restoran s optimalnom ventilacijom, neće vam se zimi odmah zamagliti naočale, čime taj restoran gostima zasigurno ostaje u lijepom sjećanju.

U obrtničkim djelatnostima čist zrak povećava radni učinak na radnom mjestu te smanjuje mogućnost oboljenja. Rekuperacija topline dobrodošao je učinak posebice u slučajevima kada je zbog tehnoloških procesa veliki utrošak energije s puno neiskorištene topline nužnost. Smanjivanje troškova grijanja donosi veliku uštedu višestrukom ponovnom uporabom već korištene i plaćene energije.

Izvor: gradimo.hr