Uređaji za ispuštanje plinova - općenito

Uređaji za ispuštanje plinova općenito se nazivaju dimnjaci, kamini, cijevi za odvod plina.

Navedeni uređaji moraju nastale dimne plinove odnosno ispušne plinove sigurno i neštetno ispustiti a istovremeno usisati za sagorijevanje potrebni zraka. Uređaji, koji proizvode toplotu i uređaji za odvod plinova moraju biti usklađeni jedni s drugim. Kod novogradnje ovo obično ne predstavlja problem. Međutim, pri modernizaciji i renoviranju potrebno je posebno planiranje.

U dimnjacima ispušni plinovi se ispuštaju isključivo donjim tlakom. U plinovodu ispušni plinovi s niskim temperaturama (npr. kod niske temperature ili kotla slabije ogrjevne moći) u pravilu se ispuštaju pod nadtlakom.

Uređaji za ispuštanje plinova - mogućnost instalacije

Instalacije uređaja za ispuštanje plinova mogu se obaviti na razne načine i mogućnosti, kao npr.:

- U jednom oknu unutar zgrade, jer se pri probijanju kata vodovi za ispuštanje plinova moraju postaviti u oknu, koje određeno vrijeme mora biti otporno na vatru.

- Na vanjskom zidu zgrade, ovdje se u najvećem broju slučajeva postavljaju cijevi od plemenitog čelika s dvostrukim slojem.

- Konstrukcija mora biti otporna na odgovarajuće udare vjetra.

- Samostojeće instalacije - obično od plemenitog čelika s dvostrukim zidom. Za ovaj način instalacije potrebni su posebni statički dokazi i opširne mjere planiranja.

Uređaji za ispust plinova - mala škola materijala

Od sedamdesetih godina dvadesetog stoljeća sve više dimnjaka i vodova za ispust plinova su od građevinskog materijala - plemeniti čelik. Odvodi za ispust plinova proizvode se od keramike, plastike ili stakla, međutim obim rada uređaja obično je ograničen. Pored odabira pravog materijala, kvaliteta uređaja i obrada igra bitnu ulogu. Prethodno uobičajeni načini spajanja (savijanje, varenje na točkama) danas je mahom zamijenilo tupo varenje i - pojedinačno - varenje šavova.

Za vanjske instalacije koriste se cijevi od plemenitog čelika s dvostrukim slojem s toplinskom izolacijom od mineralne vune između unutarnjeg i vanjskog ogrtača. Toplinska izolacija sprječava jako hlađenje plinova.

Uređaji za ispust plinova - norme i propisi

Temeljni zahtjevi glede odredbi građenja, građevinske proizvode kao i podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola, regulira Zakon o gradnji na razini države.

U tehnici ispusnih plinova mogu se rabiti samo proizvodi koji imaju CE oznaku (kao potvrda sukladnosti proizvoda). Opća potvrda o sukladnosti predstavlja specifičnu normu, međutim zahtjeva određena testiranja kao npr. otpornost na koroziju, provjeru čvrstoće i obuhvaća sve dijelove koji su potrebno za rad uređaja za ispust plinova.

Potvrda se može ispostaviti kao općenita ili za specifični slučaj uporabe. Jednostavni uređaji za ispust plinova � kao i oni, koji rade na donji tlak, te oni koje rade na nadtlak - mjere se prema normi DIN 4705-1, koja dokazuje tlak tehničko sigurnog ispustu plinova kao i temperaturu (obračun temperature unutarnjeg zida na ulazu).

Kod uređaja za ispust plinova koje nisu osjetljivi na vlagu, temperatura mora biti viša od 0�C a u uređajima za ispust plina koji su osjetljivi na vlagu ista mora biti viša od temperature rosišta, kako bi se isključila kondenzacija vodene pare izlaznih plinova.


Izvor: gradimo.hr