Regulacija i preciznost klima uređaja

Vlažnost prostora i vlažnost zraka u tijeku procesa utvrđuju se kao apsolutna vlažnost u kombinaciji s PT-100 referentnim senzorima i koriste se za regulaciju.

Postizanju visoke temperaturne stalnosti pridonosi prethodna regulacija higijenski potrebne količine zraka u vanjskoj jedinici. Tu se vanjski zrak prethodno kondicionira preko filtara, predgrijača, hladnjaka za zrak i ovlaživača u tolikoj mjeri da se fino podešavanje klime prostora u klimatizacijskim uređajima, koji će se nakon toga priključiti, može poduzeti u skladu s potrebama pojedinih mjernih prostorija. Davač zadane vrijednosti za nadziranje mjernih prostorija je PT-100 mjerni element kao referentna mjerna veličina, kao i četiri daljnja PT-100 senzora koja su raspodijeljena u prostorijama kao čistih pokaznih instrumenata za kontrolu i dokumentaciju.

Vlažnost prostora i vlažnost zraka u tijeku procesa utvrđuju se kao apsolutna vlažnost u kombinaciji s PT-100 referentnim senzorima i koriste se za regulaciju. Sve veličine za kondicioniranje prostora stoje time na raspolaganju.

Hlađenje dolaznog zraka preko klimatizacijskih uređaja s varijabilnom, prethodno pripremljenom količinom vanjskog zraka s maksimalnim udjelom vanjskog zraka od 10%, odvija se preko registara koji se sastoje iz dva dijela. U donjem području se uklanja vlažnost, u gornjem području se hladi na suho. Regulacija protoka hladne vode u hladnjaku za zrak odvija se preko motorički pomične mlazne crpke u dovodu hladne vode, čime se postiže suho hlađenje.

Potrebna temperatura

Dodavanjem iz povratnog toka u reguliranoj mlaznoj crpki podešava se potrebna temperatura hladne vode koja je potrebna za hlađenje, koja je u pravilu viša nego pripremljena temperatura hladne vode. Preko mlazne crpke ne dolazi do prigušne regulacije, već do miješanja s varijabilnom, u normalnom pogonu visokom cirkulacijskom količinom vode u krugu trošila. Uporaba mlaznih crpki za regulaciju hladnoće u klimatizacijskoj tehnici je sigurno jedan neobičan, ali dokazan regulacijski koncept koji omogućava precizno održanje zadane vrijednosti.

Kao što je uobičajeno, kada se zahtijeva visoka regulacijska točnost, temperatura dolaznog zraka određuje se preko kaskadne regulacije dolaznog zraka u prostoriju. Za brzu regulaciju ometajućih veličina u prostoru prekoračenje zadane ili očekivane sobne temperature izravno djeluje na brzinu vrtnje ili broj okretaja ventilatora. Ta osobitost regulacijskog zahvata dokazala se u najboljem smislu. U utvrđenom dijapazonu od samo 0,4 K, dakle od 20 do 20,4ºC, broj okretaja ventilatora se s osnovne zadane vrijednosti linearno povisuje na maksimalnu količinu zraka za prostor.

Ovisno o gornjem odstupanju od zadane temperature u prostoru, ventilator varira svoju prostornu struju preko SED 2 pretvarača frekvencije između minimalno oko 10.000 m³/h i maksimalno 18.000 m³/h.

Osnovna regulacija potrebe za hlađenjem odvija se preko paralelnih i sekvencijski uključenih rashladnih ventila kao regulirana mlazna crpka i/ili prigušni ventil (u slučaju odvlaživanja) s podešavanjem preko kaskadnog regulatora.

Ventili

Ako je potrebno uklanjanje vlažnosti, prolazni ventil preuzima s uobičajenim prigušnim reguliranjem opskrbu hladnom vodom preko separatno priključenog donjeg dijela rashladnog registra. Mlazna crpka se iskopčava i ponovno se otvara tek kod nedostatne snage ukupnog hlađenja. Obrnuto vrijedi isto: ako je nedostatno hlađenje samo preko mlazne crpke, onda se kod preklapanja koje slijedi u sekvenci otvara prigušni ventil za hlađenje, a to je osobito kompleksni zahtjev za programiranjem koji se postavlja na S7.

U slučaju odvlaživanja istodobno se snižava temperatura hladne vode u rashladnom optoku klizno sve do 6ºC. Osim toga, rashladni registar je tako preklopljen da povratni hod iz 'odvlaživača' stvara dovodni tok za suho područje hladnjaka. Kroz to se i u slučaju odvlaživanja - i ne samo u hladnom pogonu mlaznih crpki - postiže visoka temperatura povratnog toka korištenjem postojeće površine za prijenos topline hladnjaka, što služi minimalizaciji cirkulirajuće količine vode i u odlučnoj mjeri pridonosi poboljšanju COP-vrijednosti u rashladnom strojnom pogonu.

I hidraulički sklop i regulacijski koncept najbolje su se dokazali prošlo ljeto. Usprkos postojanim visokim vanjskim temperaturama, iznosila su maksimalno izmjerena odstupanja temperature prostora u ekstremne dane i dodatno visokih unutarnjih prostornih opterećenja samo ± 0,2 K; najbolja uobičajena odstupanja iznose ± 0,05 K, a prosjek ± 0,1 K. Iznimno kompleksni zahtjevi s energetskim štedljivim regulacijskim povezivanjima koja se trebaju integrirati između rashladnog stroja, zračnog hlađenja i regulacije broja okretaja ventilatora dolaznog zraka kao i postignuta stabilnost i točnost regulacijskih krugova, trebaju se svesti u prvom redu na uporabu S7-upravljanja i praktičnu primjenu preko fundirane stručne kompetencije sudionika.

Važne su i kontrolne mogućnosti koje nudi Siclimat X-sustav. Spoznaje koje iz toga proizlaze i na tome bazirana poboljšanja za fino optimiranje ono su što čini 'preciznost' u toj kvaliteti i konstantnosti.


Izvor: masmedia.hr