O nama

Projektiranje strojarskih instalacija u zgradarstvu poprima sve značajniju ulogu u čovjekovom življenju. Cijena energije drastično mijenja odnos prema gradnji i sve veći broj ljudi shvaća potrebu kvalitetnog planiranja i projektiranja sustava termotehničkih instalacija, koji će u životnom vijeku građevine značajno utjecati na smanjenje troškova kod korištenja i uz čak povećanje udobnosti življenja u istima.
Svaka osoba kod gradnje mora pribaviti određenu dokumentaciju u skladu sa zakonskim propisima iz područja gradnje. Samo iskusni investitori će planiranju i projektiranju posvetiti potrebnu pažnju i analizirati cijenu koštanja investicije na rok od 10 godina u koju su uključeni troškovi projektiranja, troškovi zemljišta i gradnje, tekući troškovi korištenja i održavanja građevine. Odnos navedenih troškova se može samo dobrim planiranjem optimalizirati. Pametno povećanje investicijskih troškova za projektiranje i gradnju može djelovati na značajno smanjenje troškova energije, vode i sl. tijekom eksploatacije.

Darko Grgić, dipl. ing.

Naš tim

Image
Image
Image