Reference

 • SANACIJA RATOM OŠTEĆENE VIŠESTAMBENE ZGRADE U BOROVU NASELJU , UL. BLAGE ZADRE, 36, 38 I 40 - projekti termotehničkih instalacija, vodovoda i odvodnje, projekti toplinske podstanice
 • IZGRADNJA VIŠESTAMBENE GRAĐ EVINE (Po+P+3+Pk) U NOVOJ GRADIŠKI, investitor AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA Savska cesta 41/IV, 10000 Zagreb - projekt termotehničkih instalacija
 • REKONSTRUKCIJA GOSPODARSKO - POSLOVNOG PROSTORA ZA UZGOJ GLJIVA, Faza 1: DOGRADNJA HALE, Faza 2: NADOGRADNJA POSTOJEĆEG PROSTORA, U GORNJIM BOGIĆEVCIMA investitor "UZGOJ GLJIVA KRIŽANIĆ", projekt plinske kotlovnice i termotehničkih instalacija, projekt instalacija vodovoda i odvodnje, stručni nadzor
 • STAMBENO POSLOVNA GRAĐ EVINA (Po+P+4+Pk) U SLAVONSKOM BRODU, Mesićeva 7, na k.č. 3538 k.o. Slavonski Brod, investitor CENTAR d.o.o. Mesićeva ulica br. 7,- projekt termotehničkih instalacija, projekt instalacija vodovoda i odvodnje, projekt ventilacije podzemne garaže, stručni nadzor
 • POSLOVNA GRAĐ EVINA - LABORATORIJ ZA STOČNU HRANU (LKSH) U POLJANI KRIŽEVAČKOJ, investitor HRVATSKI STOČARSKI SELEKCIJSKI CENTAR Zagreb, Ilica 101 - projekt termotehničkih instalacija, projekt instalacija vodovoda i odvodnje
 • REKONSTRUKCIJA CENTRALNOG GRIJANJA U PUČKOM OTVORENOM UČILIŠTU "MATIJA ANTUN RELKOVIĆ" NOVA GRADIŠKA, investitor GRAD NOVA GRADIŠKA Trg kralja Tomislava 1, Nova Gradiška - projekt termotehničkih instalacija, stručni nadzor
 • IZGRADNJA POSLOVNE GRAĐ EVINE ZA POTREBE PODUZETNIČKOG INKUBATORA I INDUSTRIJSKOG PARKA U NOVOJ GRADIŠKI, investitor GRAD NOVA GRADIŠKA Trg kralja Tomislava, Nova Gradiška - projekt termotehničkih instalacija
 • SANACIJA STAMBENO - POSLOVNE GRAĐ EVINE u VUKOVARU I. Gundulića kbr. 3, 5 i 7, investitor REPUBLIKA HRVATSKA - MINISTARSTVO MORA TURIZMA PROMETA I RAZVITKA - projekt termotehničkih instalacija, projekt instalacija vodovoda i odvodnje
 • SANACIJA RATOM OŠTEĆENE VIŠESTAMBENE ZGRADE U BOROVU NASELJU , Ul. A. STARČEVIĆA 10, ulazi E, F i G, investitor REPUBLIKA HRVATSKA - MINISTARSTVO MORA TURIZMA PROMETA I RAZVITKA - projekt termotehničkih instalacija, projekt toplinske podstanice, projekt instalacija vodovoda i odvodnje
 • REKONSTRUKCIJA ZGRADE PSIHIJATRIJE I NEUROLOGIJE U INTERNI ODJEL- REKONSTRUKCIJA PODRUMA (DIO), PRIZEMLJA, 1. KATA, NADOGRADNJA 2.KATA I DOGRADNJA DIZALA U NOVOJ GRADIŠKI, investitor OPĆA BOLNICA d.o.o. NOVA GRADIŠKA, J.J. Strossmayera 17 - projekt termotehničkih instalacija, projekt vodovoda i odvodnje, stručni nadzor
 • SANACIJA VIŠESTAMBENE GRAĐ EVINE U VUKOVAR, ul. HRVATSKOG ZRAKOPLOVSTVA 19, 21, 23, investitor REPUBLIKA HRVATSKA - MINISTARSTVO MORA TURIZMA PROMETA I RAZVITKA - projekt termotehničkih instalacija, projekt vodovoda i odvodnje, projekt toplinske podstanice
 • POSLOVNA GRAĐ EVINA - PROIZVODNJA KOŠULJA U NOVOJ GRADIŠKI, investitor POTOMAC d.o.o. Zagreb, Kaptol 13 - projekt termotehničkih instalacija, projekt vodovoda i odvodnje, stručni nadzor
 • CRKVA I ŽUPNI STAN U NOVOJ GRADIŠKI, KRALJA ZVONIMIRA bb, investitor ŽUPA KRALJICE SVETE KRUNICE Nova Gradiška - projekt termotehničkih instalacija, projekt instalacija vodovoda i odvodnje, stručni nadzor
 • RADIONICA ZA IZRADU ALUMINIJSKE I PVC STOLARIJE I ROLETA SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA ( P+1 ) U NOVOJ GRADIŠKI, investitor ALU-PLASTIK - projekt termotehničkih instalacija, stručni nadzor
 • POSLOVNA (pogon za proizvodnju kartonske ambalaže), investitor AMBALAŽNI SERVIS d.o.o. Zagreb, Slavonska avenija bb - projekt termotehničkih instalacija, projekt instalacija vodovoda i odvodnje
 • REKONSTRUKCIJA I NADOGRADNJA, TE PRENAMJENA DIJELA POSTOJEĆE POSL. GRAĐ EVINE U POSL. GRAĐ EVINU VRTNI CENTAR "KALIA" S PRATEĆIM SADRŽAJIMA U ZAGREBU, investitor SJEMENARNA d.o.o. Žitnjak bb, Zagreb - projekt plinske kotlovnice i termotehničkih instalacija, projekt instalacija vodovoda i odvodnje
 • REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE KOTLOVNICE U PLINSKU KOTLOVNICU U REŠETARIMA, investitor "PSUNJ" TVORNICA KOŽA Rešetari - projekt plinske kotlovnice, stručni nadzor
 • REKONSTRUKCIJA I SANACIJA VIŠESTAMBENE GRAĐ EVINE (Sut+P+1) U VUKOVARU, investitor REPUBLIKA HRVATSKA - MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA - projekt termotehničkih instalacija, projekt vodovoda i odvodnje
 • REKONSTRUKCIJA I SANACIJA VIŠESTAMBENE GRAĐ EVINE, VUKOVAR, ulica VILE VELEBITA, investitor REPUBLIKA HRVATSKA - MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA - projekt termotehničkih instalacija, projekt toplinske podstanice, projekt vodovoda i odvodnje
 • STAMBENO-POSLOVNA GRAĐ EVINA (P- 2 + P+ 4) U SLAVONSKOM BRODU, investitor TEMO d.o.o. Slavonski Brod, - projekt termotehničkih instalacija, projekt ventilacije podzemne garaže
 • REKONSTRUKCIJA I DEFINIRANJE KONAČNE NAMJENE POSLOVNIH PROSTORA U PRIZEMLJU, 1. KATU i 2. KATU U STAMBENO-POSLOVNOJ GRAĐ EVINI "BROD TOWER" ZA POTREBE POREZNE UPRAVE U SLAVONSKOM BRODU, investitor TEMO d.o.o. Slavonski Brod - projekt plinske kotlovnice, projekt termotehničkih instalacija
 • DOGRADNJA PLINSKE KOTLOVNICE, TE PREMJEŠTAJ I KONVERZIJA POSTOJEĆE ULJNE KOTLOVNICE U PLINSKU U NOVOJ GRADIŠKI, investitor GRAD NOVA GRADIŠKA - projekt plinske kotlovnice, stručni nadzor
 • REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) HLADNJAČE POSLOVNE PROIZVODNE GRAĐ EVINE ZA PROIZVODNJU TJESTENINE I GRADNJA NOVE POSLOVNO-PROIZVODNE GRAĐ EVINE ZA PROIZVODNJU TJESTENINE SA SKLADIŠTEM I ZDRAVLJAKOM, investitor CLARUM d.o.o. - projekt termotehničkih instalacija, stručni nadzor
 • POSLOVNA GRAĐ EVINA -PRODAVAONICA SUPERKONZUM, -KOLNI I PJEŠAČKI PRILAZ
 • PROMETNICA I PARKING PROSTOR Slavonski Brod, investitor ALASTOR d.o.o. Osijek, Ulica jablanova 27 - stručni nadzor strojarskih instalacija
 • TRGOVAČKI CENTAR "KAUFLAND" NOVA GRADIŠKA, investitor DIL Europa - Razvoj d.o.o. Zagreb, Petrinjska 9/2 - stručni nadzor strojarskih instalacija