Energetsko certificiranje - najčešća pitanja

  1. Čemu služi energetski certifikat?
  Energetski certifikat omogućuje kupcu uvid u kvalitetu gradnje sa stajališta potrošnje energije. Primarna svrha je u zaštiti kupaca i podizanju kvalitete gradnje.

  2. Koji je zakonski rok za zgrade javne namjene da naprave energetski certifikat?
  Sve zgrade javne namjene moraju po zakonu pribaviti energetski certifikat do 31. prosinca 2012. godine. Zgrade javne namjene su primjerice: poslovne zgrade, zgrade državnih tijela, zgrade banaka, trgovina, restorana, hotela, škola i sl.

  3. Kada treba izraditi energetski certifikat za nove zgrade?
  Investitor nove zgrade dužan je osigurati energetski certifikat zgrade prije obavljanja tehničkog pregleda. Energetski certifikat se prilaže zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole.

  4. Kada treba izraditi energetski certifikat za postojeće zgrade?
  Prema zakonu, svaka postojeća zgrada koja se prodaje, iznajmljuje ili daje na leasing treba imati energetski certifikat. Vlasnik zgrade dužan ga je pokazati potencijalnom kupcu.

  5. Kolika je kazna za prodaju ili najam zgrade bez energetskog certifikata?
  Od 10.08.2011. predviđena je novčana kazna za pravne osobe u iznosu od 25.000,00 kuna za pravne osobe, a 15.000 kuna za fizičke osobe. Također, vlasnik građevine u slučaju prekršaja dužan je drugim osobama naknaditi štetu u skladu s posebnim zakonom.

  6. Kolika je kazna ako se ne ishodi energetski certifikat prije početka korištenja zgrade?
  Od 10.08.2011. predviđena je novčana kazna za pravne osobe u iznosu od 25.000,00 kuna. Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 kuna kaznit će se vlasnik građevine fizička osoba za isti prekršaj.

  7. Koji je rok važenja energetskog certifikata?
  Rok važenja energetskog certifikata je 10 godina.

  8. Tko je ovlašten izdavati energetski certifikat?
  Energetski certifikat izdaje ovlaštena fizička ili pravna osoba. Pritom fizičke osobe mogu provoditi samo energetsko certificiranje zgrada sa jednostavnim tehničkim sustavom. Pravne osobe ovisno o vrsti ovlaštenja, mogu izdavati energetski certifikat za zgrade sa složenim ili sa jednostavnim tehničkim sustavom.

  9. Koje zgrade moraju imati javno izložen energetski certifikat?
  Zgrade javne namjene koje imaju ukupnu korisnu površinu veću od 1000 m2 moraju imati energetski certifikat izložen na mjestu jasno vidljivom posjetiteljima zgrade.

  10. Da li kao kupac stana od prodavatelja imam pravo tražiti energetski certifikat?
  Da, to je i jedan od ciljeva da kupac zna što dobiva, tj. koliko je njegov budući stan kvalitetno napravljen sa energetske strane i gdje će mu režijski troškovi za potrošnju energije biti manji. Energetsko certificiranje će doprinijeti regulaciji tržišta nekretnina te potaknuti Investitore na kvalitetniju gradnju i korištenje boljih materijala.

  11. Zašto bi prodavatelju stana bilo u interesu da napravi energetski certifikat ?
  Nekretnina koja ima energetski certifikat na tržištu vrijedi više i kvalitetno sagrađene nekretnine će doći do izražaja.

  12. Što je energetski razred zgrade?
  Energetski razred zgrade je indikator energetskih svojstava zgrade. Postoji 8 energetskih razreda s time da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred

  13. Kako se može poboljšati energetski razred za postojeće zgrade?
  Izdavanje energetskog certifikata obuhvaća i energetski pregled zgrade sa davanjem prijedloga mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane.

  14. Da li je termografsko snimanje uvjet za izradu energetskog certifikata?
  Ne, infracrvena termografija nije obavezna kod energetskog certificiranja, ali je preporučljiva. Najpouzdaniji način da se stvarno utvrdi energetska propusnost objekta je izmjera metodom infracrvene termografije. Njome se mogu otkriti nepravilnosti kod građenja koje mogu utjecati na preporuke u zaključku energetskog pregleda. Međutim, cijena izrade energetskog certifikata je veća ako uključuje i termografsko izvješće od strane ovlaštenog termografista. Stoga kod skupljih nekretnina preporučamo izradu energetskog certifikata na osnovu termografskog izvješća jer je to najbolji način da se kupac nekretnine zaštiti od mogućih propusta u gradnji i loših izvođača radova.

  15. Postoje li subvencije za izradu energetskih certifikata?
  Postoje fondovi koji potiču energetsku učinkovitost i daju financijsku potporu. To je npr. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sredstva subvencija ostvaruju se putem javnih natječaja. Međutim, energetski certifikat je dokument koji definira energetski razred i moguće energetske uštede, te je ustvari izrada energetskog certifikata preduvjet da se uopće vidi u kakvom je zgrada stanju, sa stajališta energetike. U Republici Hrvatskoj postoje regionalne energetske agencije, koje potiču primjenu mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, te provode projekte s tog područja, od kojih neki mogu pružati mogućnost ostvarivanja subvencija.

  16. Što je energetski pregled zgrade?
  Najkraća definicija: energetski pregled je postupak kojim se analizira postojeća potrošnja i energetska svojstva zgrade te određuje isplativost mogućnosti za uštede energije.

  17. Tko su obveznici provođenja energetskog pregleda?
     A.   Zgrade javnog sektora (one koje imaju ukupnu korisnu površinu preko 1000m2, bez obzira na ukupnu potrošnju energije u građevini)
     B.   Javna rasvjeta (građevina za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta čije upravljanje i održavanje, uključivo podmirivanje troškova električne energije su uređeni posebnim zakonom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo.)
     C.   Veliki potrošač (krajnji kupac energije čija godišnja potrošnja energije u građevini koju koristi za obavljanje svoje djelatnosti prelazi 10.000 MWh)
     D.   Drugi potrošač energije kada ostvaruje svojstvo korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.